Energielabel voor woningen uitleg

 

De compleetste en duidelijkste energielabel voor woningen uitleg!…

.

Veelgestelde vragen over energielabel woningen

Hebt u een algemene vraag over het energielabel voor woningen? Op deze pagina vindt u veelgestelde algemene vragen met een kort en bondig antwoord.

Met vragen over de digitale aanvraag en uitzonderingen kunt u terecht op de volgende pagina’s:

 • Veelgestelde vragen over uitzonderingen op het verplichte energielabel voor woningen vindt u hier.
 • Vragen over de digitale aanvraag van een definitief energielabel via www.energielabelvoorwoningen.nl vindt u hier.
 • Informatie over storingen bij de digitale aanvraag van een definitief energielabel via www.energielabelvoorwoningen.nl vindt u hier.
 • Vragen over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt u hier.

Wat is het verschil tussen een voorlopig en definitief energielabel?

In januari en februari van 2015 heeft de overheid u een voorlopig energielabel opgestuurd. Dit voorlopige energielabel geeft u een eerste beeld van de energieprestatie van uw woning. Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt zoals bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Tevens is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.

Misschien heeft u inmiddels energiebesparende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen of dak- en vloerisolatie. Deze maatregelen zijn bij de overheid niet bekend. De woning verdient dan een beter energielabel dan geschat. U kunt dit aangeven via www.energielabelvoorwoningen.nl. Met behulp van DigiD kunt u in de webtool de tien belangrijkste energetische woningkenmerken van uw woning – zoals type glas of de aanwezigheid van zonnepanelen – aanpassen. U moet daarvoor, indien nodig, bewijsstukken digitaal aanleveren, zoals een foto of factuur. Een erkend deskundige controleert op afstand de aangeleverde bewijsstukken. Na akkoord van de erkend deskundige ontvangt u het definitieve energielabel. U heeft geen definitief energielabel nodig als u géén verkoop- of verhuurplannen heeft.

Waar kan ik zien wat mijn voorlopige energielabel is?

U kunt uw energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl. Bij het resultaat staat meteen vermeld of het een voorlopig of een definitief energielabel is.

Op deze site vindt u uiteindelijk ook het definitieve label, zodra het geregistreerd is.

Is het voorlopige energielabel afdoende bij de verkoop van een woning?

Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, u heeft een definitief label nodig bij de verkoop of verhuur van een woning. Om het definitieve energielabel te krijgen, moet u inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet u een aantal vragen beantwoorden en indien nodig uw woongegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer u in uw woning energiebesparende maatregelen heeft getroffen (na oplevering van de woning). Ook dient u bewijs aan te leveren voor de energiebesparende maatregelen in uw woning. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas na de goedkeuring van de erkend deskundige wordt het definitieve energielabel vastgesteld. Dit definitieve label is nodig bij verkoop of verhuur van uw woning.

Wat is de sanctie als ik geen energielabel overdraag bij verkoop of verhuur van mijn woning?

Als u bij oplevering geen definitief energielabel heeft, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat u kunt worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registeren. De ILT kan een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Als u dat niet doet, moet u de dwangsom voldoen. De maximale dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt 405 euro.
Met aanvullende vragen over handhaving en boete kunt u contact opnemen met de ILT: www.ilent.nl/contact/ of 088 489 00 00.

Wat betekenen de letters (A-G) op het energielabel?

De letters A tot en met G geven de mate van energiezuinigheid van uw woning aan. Zo kunt u snel zien hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. Heeft u een woning met de klasse A (groen) dan heeft u een zeer zuinige woning. Klasse G (rood) geeft aan dat het huis zeer onzuinig is in vergelijking met soortgelijke huizen.

Wilt u uw woning verbeteren met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Kijk op www.verbeteruwhuis.nl voor de mogelijkheden in uw situatie. Energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu. Ook wordt uw woning comfortabeler en stijgt de verkoopwaarde. Zeker als u al verbouwplannen heeft, loont het om energiebesparende maatregelen te nemen.

Ik heb een slechter definitief energielabel dan mijn voorlopige energielabel, kan dat?

Ja, het is mogelijk dat het voorlopige energielabel negatief en positief afwijkt van het definitieve energielabel. Dat komt omdat het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens, zoals het bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Ook is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn genomen. Het kan zijn dat bepaalde energiebesparende maatregelen wel in uw voorlopig energielabel zijn meegenomen, maar in werkelijkheid niet zijn doorgevoerd. Hierdoor kan uw definitieve energielabel slechter zijn dan uw voorlopige energielabel.

Ik heb een klacht over de controle van mijn bewijs door de erkend deskundige

Bent u van mening dat de erkend deskundige uw bewijsstukken niet juist heeft beoordeeld of gecontroleerd? Probeer uw klacht eerst met de erkend deskundige zelf op te lossen. U vindt de naam van de erkend deskundige terug op de overzichtspagina van de applicatie. Levert het gesprek met de deskundige niets op? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. Let er wel op dat hieraan kosten (27,50 euro) zijn verbonden.

Meer informatie vindt u op de site van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

Heeft u een klacht over uw voorlopige of definitieve energielabel of de procedure neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel. Er zitten op ma t/m do 8.00-20.00 uur en vr 8.00-17.00 uur medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. De helpdesk is per mail bereikbaar via helpdesk@energielabel.nl of telefonisch via 0800-0808.

Welke financiële instrumenten zijn er om energiebesparende maatregelen te nemen?

Energiebesparende maatregelen voor uw woning kunt u op verschillende manieren financieren.

 • U kunt maatregelen financieren met uw eigen spaargeld.
 • U kunt een lening afsluiten via het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Op ikinvesteerslim.nl staat informatie over de energiebespaarlening, waarmee u tegen een aantrekkelijke rente energiebesparende investeringen in of aan uw huis kunt financieren. Het NEF wordt gefinancierd door het Rijk, Rabobank en ASN Bank. Bekijk goed of een lening past bij uw persoonlijke situatie.
 • Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl of de website van uw gemeente.
 • U kunt energiebesparing ook meefinancieren in uw hypotheek. Vraag uw hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.
 • Woningeigenaren kunnen ook een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie. Beoordeel goed of een lening past bij uw persoonlijke situatie.

Hoe lang duurt het, voordat ik het definitieve energielabel ontvang?

Hoe snel u het definitieveenergielabel ontvangt na het digitaal versturen van de woninggegevens en bewijslast, hangt af van de reactietijd van de erkend deskundige en de vraag of alle informatie compleet is.

Als u de aanvraag voor een definitief label doet op www.energielabelvoorwoningen.nlkrijgt u een overzicht van erkend deskundigen met hun prijs en gemiddelde reactietijd te zien. Het definitief energielabel krijgt u enkele dagen nadat de aanvraag is goedgekeurd van overheidsdienst RVO.

Hoe kan ik een energielabel krijgen als de eigenaar is overleden en ik erfgenaam ben/namens erfgenamen het pand wil verkopen?

Dan kunt u uw definitieve label ook via www.energielabelvoorwoningen.nl aanvragen. Dit kan door de volgende stappen op de site te doorlopen (let op: hou de kopie van het testament of verklaring van erfrecht bij de hand):

 1. Log in met uw DigiD.
 2. Klik op de knop ‘Woning zoeken’ onderaan de pagina.
 3. Vul in het nieuwe scherm een aantal gegevens in: uw e-mailadres en de postcode en het huisnummer van de woning waarom het gaat
 4. Klik op de knop ‘Zoeken’, selecteer de betreffende woning uit de lijst en klik deze aan, zodat deze donker kleurt.
 5. Vervolgens kunt u de kopie van het testament of verklaring van erfrecht van uw woning uploaden. Alleen zo kan er een koppeling gemaakt worden tussen u en uw woning. Het uploaden doet u door op de knop ‘Kies bestand’ te klikken en het benodigde bestand te kiezen. Let op de maximale grootte van het document dat u in een keer kunt uploaden. Splits het document zo nodig op in meerdere delen.
 6. Ziet u onder ‘Geüpload’ de juiste bestanden staan? Zet dan rechtsonder een vink dat u alles naar waarheid heeft ingevuld en klik op de knop ‘Versturen’.
 7. U logt vervolgens uit van de site. Per mail krijgt u een bevestiging van uw aanvraag om uw woning te koppelen.
 8. Binnen enkele werkdagen (maximaal 5) ontvangt u een mail met de melding dat uw woning wel of niet juist is gekoppeld.
 9. Is de koppeling gelukt? Dan kunt u via www.energielabelvoorwoningen.nl inloggen en uw definitieve label aanvragen.
 10. Is de koppeling helaas niet gelukt? In de mail staat waarom niet aan uw verzoek kon worden voldaan. Het kan zijn dat er iets niet in orde is met de bijgevoegde bijlage(n). U kunt opnieuw uw aanvraag voor de koppeling indienen.

Heeft u nog vragen? Bel of mail de Helpdesk Energielabel via 0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl.

Kan ik het label ook op papier aanvragen?

Dit kan, maar alleen voor uitzonderingsgevallen, zoals:

 • Als u in het buitenland woont en u uw huis in Nederland wilt verkopen/verhuren;
 • U geen BSN-nummer of DigiD heeft.
 • U niet in staat bent om een computer te bedienen.

Er wordt per aanvraag slechts één set toegezonden. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 10 weken nadat de aanvraag volledig is ontvangen. Let er dus voor het versturen op dat:

 • Het formulier zorgvuldig en volledig is ingevuld;
 • Alle benodigde documenten (waaronder alle gevraagde bewijsstukken) erbij zitten;
 • U het bijgevoegde machtigingsformulier ondertekent en meestuurt. Dit machtigingsformulier is nodig om een erkend deskundige te kunnen selecteren.

Hoe kan ik de benodigde papieren voor het schriftelijk regelen van energielabel krijgen?

Dat kan door deze op te vragen bij de helpdesk (0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl). De benodigde papieren worden dan opgestuurd (ook naar het buitenland).

Welke energiebesparingsmaatregelen kan ik het beste nemen om in een hogere klasse te komen?

Dat is per situatie afhankelijk. Voor een onafhankelijk advies kunt u de tool www.verbeteruwhuis.nl van Milieu Centraal raadplegen. Hier krijgt u specifiek voor uw situatie een overzicht van de beste verbetermaatregelen voor uw woning. Ook via www.eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kunt u ontdekken welke maatregelen voor uw woning geschikt zijn, wat de eenmalige kosten zijn en wat het u oplevert aan lagere energiekosten.

Hoe komt de overheid aan de gegevens over mijn woning?

De gegevens zijn in drie stappen samengevoegd:

1.    De gegevens van de woning (bouwjaar, woningtype, woonoppervlak) komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG). De BAG wordt gevuld door de gemeente en beheerd door het Kadaster. Als uw woninggegevens niet correct zijn, kunt u zelf een wijziging doorgeven door het terugmeldingsformulier in te vullen. (https://www.kadaster.nl/web/formulier/BAG-formulieren/BAG-terugmeldingsformulier.htm) Het Kadaster stuurt de terugmelding naar de betreffende gemeente die de melding afhandelt. U krijgt bericht van de gemeente of zij de wijziging terecht vindt en doorvoert.

U vindt het terugmeldingsformulier ook via de BAG viewer (https://bagviewer.kadaster.nl). In de BAG viewer staan de actuele en volledige BAG gegevens over uw woning. Daarvoor vult u uw adresgegevens in het zoekveld in. De link naar het terugmeldingsformulier vindt u onder ‘Terugmelding’ in de balk bovenin het scherm.

Als deze wijziging is verwerkt, kunt u vervolgens de aanvraag voor het energielabel van de woning doen. Het duurt minimaal 6 weken en maximaal 3 maanden voor de wijziging in de BAG op de website van het energielabel zichtbaar worden.

2.    Vervolgens is in de Basisregistratie Kadaster (BRK of gewoonweg ‘Kadaster’) de eigenaar van de woning gezocht. Bij het Kadaster worden notariële akten ingeschreven in de Openbare Registers. Op basis daarvan wordt de Basisregistratie Kadaster bijgehouden. Indien u denkt dat er een foutieve bijhouding heeft plaatsgevonden, kunt u dit melden bij het Kadaster. (088-1832200). Indien er op basis van uw melding een inschrijving wordt gewijzigd duurt het minimaal 6 weken en maximaal 2 maanden voordat de nieuwe gegevens op de website zichtbaar worden.

3.    In de Basisregistratie Personen (BRP) is hierna het BSN-nummer en het meest recente woonadres van de eigenaar gezocht. Indien de eigenaar een niet natuurlijk persoon betreft, bijvoorbeeld een bedrijf, wordt in het Handelsregister (NHR) het Kamer van Koophandel nummer en het meest recente vestigingsadres gezocht.

Komt er een apart label voor energieleverende woningen?

Nee, deze woningen krijgen geen apart label. Energieleverende gebouwen vallen in de hoogste A-klasse van het label.

Ik ben het niet eens met mijn voorlopig energielabel. Wat kan ik doen?

Het voorlopig energielabel is slechts een inschatting gebaseerd op de gemiddelde isolatiegraad van woningen op basis van bouwjaar en woningtype. U kunt uw voorlopig energielabel eenvoudig corrigeren door op www.energielabelvoorwoningen.nl de door u genomen energiebesparingsmaatregelen op te geven bij de aanvraag van een definitief energielabel.

Let wel: een definitief label is alleen nodig als u uw huis gaat verkopen of opnieuw verhuren. Als u hiertoe geen plannen heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken over een in uw ogen onjuist voorlopig energielabel.

Bezwaar maken tegen uw voorlopig energielabel is onmogelijk om een juridische reden: burgers kunnen alleen bezwaar maken tegen een besluit van de overheid en het voorlopig energielabel is formeel gezien geen besluit.

Is het voorlopige energielabel openbaar?

Ja, het voorlopig energielabel is openbaar en voor iedereen opvraagbaar via www.zoekuwenergielabel.nl.

De kenmerken van uw huis zijn niet openbaar, het is dus voor derden niet zichtbaar op welke kenmerken uw label is gebaseerd.

Is het definitieve energielabel openbaar?

Ja, het energielabel geeft de koper inzicht in de energiezuinigheid en energieprestatie van de woning. De koper kan op die manier verschillende woningen met elkaar vergelijken.

Waarom kost de aanvraag mij geld?

Dit zijn de administratiekosten en de tijd die de erkend deskundige gemiddeld nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Het bedrag verschilt per erkend deskundige, van onder de tien euro tot enkele tientjes.

Kan ik een definitief energielabel opnieuw aanvragen?

Als u in 2015 een definitief energielabel heeft aangevraagd en na de vaststelling hiervan nieuwe energiebesparende maatregelen heeft getroffen en uw huis is nog in de verkoop, dan kan het zinvol zijn om een nieuw label aan te vragen. Kijk vooraf dan wel op www.verbeteruwhuis.nl  om te zien of de energiebesparende maatregel ook kan leiden tot een hoger label. Het label op VerbeterUwHuis is overigens wel een indicatie van het energielabel en kan dus iets verschillen van het definitieve label.

U kunt een nieuwe aanvraag starten door met uw DigiD in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De aanvraag wijst zich vanzelf, let er wel op dat u opnieuw kosten moet maken voor uw opdracht aan een erkend deskundige.

Ik ben per ongeluk vergeten om informatie in te vullen of heb verkeerde informatie verstrekt en nu heb ik waarschijnlijk een lager label dan waar ik recht op heb.

Het is mogelijk om een definitief energielabel opnieuw aan te vragen.

Kijk vooraf dan wel op www.verbeteruwhuis.nl om te zien of de juiste informatie ook kan leiden tot een hoger label. Als u bijvoorbeeld dubbel glas heeft ingevuld terwijl u HR glas heeft, dan is de energiewinst tussen deze maatregelen te klein om tot een hoger label te leiden. Het label op VerbeterUwHuis is overigens wel een indicatie van het energielabel en kan dus iets verschillen van het definitieve label.

U kunt een nieuwe aanvraag starten door met uw DigiD in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De aanvraag wijst zich vanzelf, let er wel op dat u opnieuw kosten moet maken voor uw opdracht aan een erkend deskundige.