Energielabel afkortingen en termen

Energielabel afkortingen en termen: lees je slim!

Energielabel afkortingen en termen. EnergieDeskundig.nl

Energielabel afkortingen en termen: lees je slim!

[bbp-topic-tags]

Hoe stimuleer je mensen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan? Hoe zorg je dat auto’s, elektrische apparatuur en gebouwen worden verbeterd en steeds energie zuiniger te worden?

Dit is wat de Europese en Nederlandse beleidsmakers nastreven. En ondanks diverse klachten is het energielabel voor woningen in Nederland op relatief simpele wijze geïmplementeerd. Er zijn allerlei vereenvoudigingen doorgevoerd ten opzichte van de Europese regelgeving. Maar als leek blijf wel je specifieke energielabel afkortingen en termen tegenkomen die je niet kent…

 

Hier vind je de afkortingen en termen die door installateurs, isolatie experts, makelaars, architecten en energiedeskundigen in de energiewereld worden gebruikt!:

BEG, besluit energie prestatie gebouwen

Overheids wetgeving over de energieprestatie van gebouwen, zie ook deze site.

Energielabel

Het energielabel vertelt ons alles over energiezuinigheid en helpt ons bij de keuze van onder andere auto’s, elektrische apparatuur zoals wasmachines en woningen. Zo spaar je het milieu en je portemonnee.

Energieprestatie

Berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een normaal gebruik van een gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting.

Energie-index voor woningen

Voor de nauwkeurige bepaling van de energetische kwaliteit van een woning blijft de uitgebreide opname, de energie-index bestaan.

EPBD, Europese Energy Performance of Buildings Directive

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

In het kader van de Europese richtlijn (de EBPD) moet elke woning en/of utiliteitsgebouw die verkocht wordt of opnieuw verhuurd wordt voorzien zijn van een energieprestatiecertificaat (EP-certificaat).

EP certificaat, energieprestatiecertificaat

Op het energieprestatiecertificaat staat de energetische kwaliteit van het gebouw weergegeven, ook worden er op het certificaat een aantal globale energiebesparende maatregelen weergegeven.

Rd, Isolatiewaarde (Rd), een hoge Rd waarde betekent goede isolatie!

Hoe goed een materiaal isoleert, hangt af van de isolatiewaarde (officieel ‘warmteweerstand’), afgekort Rd; dat is de mate waarin een materiaal warmte tegenhoudt. Hoe hoger de Rd-waarde, des te beter de isolatiewaarde.

Ook het dak als geheel heeft een warmteweerstand, de isolatiewaarde van de constructie, afgekort Rc. Rc wordt bepaald door de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal (Rd), gecombineerd met de isolatiewaarden van de overige materialen in een constructie. Als de Rc-waarde 4 is of hoger, dan is de isolatie zeer goed.

Het wettelijk minimum sinds 2012 (volgens het Bouwbesluit) is een Rc van 1,3 (voorheen 2,5). Maar met 1,3 doet je jezelf tekort: tegen weinig extra kosten bereik je een Rc van 4: dat levert meer comfort en meer besparing op energie(kosten). Een Rc van meer dan 4 levert niet veel meer op, maar kost wel veel extra.

Ook voor nieuwbouw geldt een nieuw minimum sinds 2012, namelijk een Rc van 3,5 (voorheen was dat 2,5).

De tabel laat zien welke Rc-waarden gebruikelijk zijn om een bestaande woning naar een hoger isolatieniveau te tillen.

Niveau van isolatie Isolatiewaarde (Rc)
Wettelijk minimum isolatie 1,3
Basisniveau isolatie 2,5
Extra ambitie isolatie 4,0
Extra ambitie renovatie naar niveau ‘passief huis’* 6,0 – 10,0

*Een passief huis maakt optimaal gebruik van de inval van zonlicht, isolatie, kierdichting en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Daardoor heeft een passief huis nauwelijks actieve verwarming en koeling nodig.

Bron: http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie/

RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO is een dochter van het ministerie van Economische Zaken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om agrarisch, duurzaamheid, innovatie en internationaal. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. RVO is uitgever van de Rekenmethodiek definitief energielabel inclusief indeling energielabelklassen. Je kunt dit document hier nalezen.

WoON = WoonOnderzoek Nederland

De Rijksoverheid doet om de 3 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woning, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving.

Het onderzoek wordt gebruikt voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, in het beleidsontwikkelingstraject en voor het beantwoorden van Kamervragen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt.