Nieuws
 • Officieel bezoek Emir Qatar
  on 17 juni 2024 at 16:18

  De Emir van de staat Qatar, Zijne Hoogheid Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, brengt maandag 24 juni een officieel bezoek aan Nederland. Hij wordt hierbij vergezeld door zijn echtgenote, Hare Hoogheid Sjeika Jawaher bint Hamad Al Thani. De Emir wordt officieel ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. Ook vinden ontvangsten plaats door minister-president Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

 • Noordzeker en Zeevonk II winnen tenders windparken op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta
  on 11 juni 2024 at 16:00

  De grootste vergunningsronde voor windparken op zee in Nederland tot nu toe is succesvol afgerond. Noordzeker, een consortium van ABP, APG en SSE Renewables, is de winnaar van de vergunning voor windpark IJmuiden Ver kavel Alpha. Hierbij ligt de nadruk op de versterking van de natuur van de Noordzee. Zeevonk II, een joint venture van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is de winnaar van IJmuiden Ver kavel Beta. Bij dit windpark ligt de nadruk op de slimme inpassing van het windpark in het energiesysteem. De 2 windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een vermogen van ten minste 2 gigawatt. De windparken zullen naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen.

 • Brede steun voor nieuwe energiewet
  on 4 juni 2024 at 13:13

  De nieuwe Energiewet, die de bestaande en oude elektriciteit- en gaswetgeving gaat vervangen, is vandaag met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

 • Rijksoverheid start verkennende gesprekken over eigendom kerncentrale Borssele
  on 4 juni 2024 at 13:02

  Het kabinet wil de bestaande kerncentrale in Borssele langer openhouden, mits dit veilig kan. Het kabinet onderzoekt daarom met de uitbater en aandeelhouders van de kerncentrale wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Het kabinet heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsstudie. Daarnaast is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereid om onder voorwaarden verkennende gesprekken te starten over een mogelijke verkoop van de aandelen aan de Staat.

 • Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk slaan handen ineen tegen klimaatverandering
  on 28 mei 2024 at 17:45

  Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een gezamenlijke agenda opgesteld in de strijd tegen klimaatverandering. Met deze klimaatagenda worden stappen gezet om samenwerking, financiering en kennisdeling te versterken op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid binnen het Koninkrijk.

 • Snellere aanleg stroomnet door versnelde procedure
  on 28 mei 2024 at 11:01

  Om ruimte te creëren op het volle stroomnet moet het elektriciteitsnet snel worden uitgebreid. De procedures om een vergunning te verlenen voor een energieproject nemen op dit moment veel tijd in beslag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil dit versnellen. Met een voorstel voor aangepaste regelgeving kan de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar worden versneld.

 • Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee
  on 27 mei 2024 at 10:05

  Om de klimaatdoelen van 2030 te halen worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit van deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft € 210 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt. De regio’s waarin geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Als startsein van deze gebiedsinvesteringen heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) vandaag de 1e bestuursovereenkomst getekend in Zeeland.

 • 7 projecten krijgen subsidie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof
  on 29 april 2024 at 11:30

  Om ervoor te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd in Nederland en steeds meer partijen daar ervaring mee opdoen, heeft het kabinet afgelopen najaar een subsidieregeling opengesteld. Deze regeling, de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE), is nu afgerond. Het totaal beschikbare bedrag van bijna € 250 miljoen is toegekend en verdeeld over 7 projecten. De projecten zorgen samen voor 101 megawatt aan elektrolysecapaciteit.

 • Maatregelen tegen vol stroomnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht versneld en uitgebreid
  on 25 april 2024 at 09:15

  Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in hoog tempo. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland, maar legt tegelijkertijd een grote druk op het stroomnet. De overheid en netbeheerders hebben daarom eerder maatregelen aangekondigd om het stroomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Omdat met name het stroomnet in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht sneller tegen de grenzen aanloopt worden de maatregelen in deze regio versneld ingevoerd en uitgebreid.

 • € 900 miljoen voor verduurzaming gebouwde omgeving
  on 15 april 2024 at 13:38

  Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n € 900 miljoen van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij.

 • Meerdere aanvragen voor grootste windparken op de Nederlandse Noordzee
  on 28 maart 2024 at 16:10

  In de grootste tenderronde voor wind op zee in Nederland tot nu toe zijn meerdere aanvragen ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meerdere aanvragen gekregen voor beide vergunningen voor windenergiegebied IJmuiden Ver (kavels Alpha en Beta) op de Noordzee. IJmuiden Ver ligt ruim 60 kilometer voor de westkust van Nederland. De twee windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een capaciteit van ten minste 2 gigawatt (GW). In totaal wordt in één ronde 4 GW vergund; goed voor ongeveer 14% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

 • Minister-president Rutte naar Nuclear Energy Summit in Brussel
  on 12 maart 2024 at 09:29

  Minister-president Rutte is op donderdag 21 maart aanwezig bij de Nuclear Energy Summit in Brussel, voorafgaand aan de Europese Raad. De minister-president neemt deel aan de plenaire sessie waarbij de rol van nucleaire energie bij het halen van klimaatdoelen centraal staat.

 • Benodigde ruimte voor het eerst in kaart gebracht voor toekomstig energiesysteem
  on 4 maart 2024 at 11:04

  In 2050 heeft Nederland een klimaatneutrale energievoorziening. Dit vraagt om zorgvuldige planning, temeer omdat een klimaatneutrale energievoorziening meer ruimte vraagt dan het fossiele systeem. Om die reden is het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) gemaakt. Met dit programma is voor het eerst de totale benodigde ruimte en de effecten hiervan op de samenleving in kaart gebracht. Het richt zich op nationale infrastructuur, zoals hoogspanningslijnen en -stations, grootschalige elektriciteitsproductie, batterijen, waterstoffabrieken en ondergrondse waterstofopslag.

 • Subsidieregeling voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot vanaf september geopend
  on 1 maart 2024 at 15:18

  Vanaf 10 september 2024 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw opengesteld. De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Zowel bedrijven, lokale overheden als non-profit organisaties kunnen een aanvraag doen. Er is een openstellingsbudget van € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Dit is een grotere verwachte CO2-besparing dan vorig jaar, doordat er dit jaar een hoger openstellingsbudget beschikbaar is.

 • Projectprocedure nieuwe kerncentrales van start
  on 19 februari 2024 at 11:01

  Geïnteresseerden vanaf 23 februari uitgenodigd om mee te denken. Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van 2 kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt geïnteresseerden tussen 23 februari en 4 april uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de 2 nieuwe kerncentrales.

 • Onderzoek: duurzame energie-infrastructuur noodzakelijk voor verminderen stikstofuitstoot industrie
  on 9 februari 2024 at 13:30

  De uitbreiding van energie-infrastructuur is noodzakelijk voor het verminderen van de stikstofuitstoot door de industrie. Nieuw onderzoek laat zien dat de uitstoot van stikstof door de aanleg van die infrastructuur soms al binnen één jaar wordt ‘terugverdiend’ door verduurzaming van de industrie. De komende jaren moet door het hele land de energie-infrastructuur fors worden uitgebreid om iedereen in Nederland op tijd van stroom, warmte en waterstof te voorzien. Het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische en Klimaat (EZK) biedt een belangrijke basis om de vergunningverlening en aanleg van energie-infrastructuur te kunnen versnellen. Het is één van de manieren waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) werkt aan versnelling van de aanleg van (duurzame) energie-infrastructuurprojecten.

 • Actieagenda voor druk op lokale stroomnetten gepresenteerd
  on 22 januari 2024 at 08:31

  Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in recordtempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en de betaalbaarheid van energie, en maakt Nederland bovendien minder afhankelijk van het buitenland. Tegelijkertijd legt deze ontwikkeling een grote druk op ons elektriciteitsnet. De Rijksoverheid, netbeheerders en andere betrokken partijen kondigden eerder al extra maatregelen aan om problemen met het volle elektriciteitsnet te voorkomen en beperken. Met de vandaag gepresenteerde actieagenda nemen de betrokken partijen ook maatregelen om drukte op het laagspanningsnet tegen te gaan, waar onder andere huishoudens en kleine bedrijven op aangesloten zijn.

 • Windparken op zee: Nederland ruim op schema, begin 2024 start tenderronde voor verdubbeling
  on 20 december 2023 at 06:00

  Vandaag heeft het consortium CrossWind de bouw van het windpark Hollandse Kust (noord) afgerond. Daarmee heeft Nederland nu in totaal 4,7 GW aan windenergie op zee gerealiseerd, goed voor ongeveer 16% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Het doel van 4,5 GW dat in 2013 is afgesproken is daarmee ruim en binnen de afgesproken tijd behaald. Ook start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat volgende week het traject voor de gunning van 2 van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Bijna net zoveel als de totale capaciteit van de bestaande windparken bij elkaar.

 • Nationaal Plan Energiesysteem definitief vastgesteld
  on 1 december 2023 at 14:44

  Ons energiesysteem van de toekomst moet betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Om duidelijkheid te geven over hoe we daar komen, maakt het kabinet nu richtinggevende keuzes. In juli heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie het concept Nationaal Plan Energiesysteem gepresenteerd. De afgelopen periode is het kabinet uitgebreid in gesprek gegaan met belanghebbenden en geïnteresseerden. De feedback die uit de gesprekken naar voren is gekomen is verwerkt in het plan. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE).

 • Wetsvoorstel collectieve warmte voor betaalbare en duurzame warmtelevering aan burgers en bedrijven
  on 23 november 2023 at 06:31

  Om klimaatverandering tegen te gaan moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren moet er daarom veel gebeuren om zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te verwezenlijken als alternatief voor gas. Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van deze collectieve warmtesystemen centraal.